Logo12345
Xiamen Office:
#2001, Building NO.3 Operation Center, Xinglin Bay, Xiamen, China.
Tel:86-592-5963595, 5965216
Fax:86-592-5963572

Zhang Pu Factory:
Da Nan Ban Industrial Park, Suian Town, Zhangpu County, Fujian Province, China.
Tel:86-596-3182993
Fax:86-596-3182996

Email: babies@babiescn.com